Đổi Thay
Đổi Thay
🌸🌸🌸🌸🌸🌷🌷🌷🌷🌷🍇🍇🍇🍇🍇💐💐💐💐
Đổi Thay
Đổi Thay
Ngắn Gọn
Hãy hợp ca bài hát ĐỔI THAY cùng tôi nhé
Đổi Thay
Đổi Thay
Lê Đức Anh Tuấn
Hãy hợp ca bài hát ĐỔI THAY cùng tuấn nè ha ha
Đổi Thay
Đổi Thay
For all of my friends!