Mưa Chiều Miền Trung
Mưa Chiều Miền Trung
Chung Cuội
For all of my friends!
Mưa Chiều Miền Trung
Mưa Chiều Miền Trung
Đau lòng xa rồi người em.
Mưa Chiều Miền Trung
Mưa Chiều Miền Trung
Tôi đã hát một lời MƯA CHI EỀU MIỀN TRUNG mời các bạn cùng hợp ca nhé! Cảm on các bạn!
Mưa Chiều Miền Trung
Mưa Chiều Miền Trung
thanh hiền
For all of my friends!